grzegorz: (Grzegorz Brzęczyszczykiewicz)
[personal profile] grzegorz
Вони невиліковні. Стаття про весільні сукні у стилі "Діор".
Дівчина наводить коротку історію тренду:
"Сам фасон придуман потрясающим Кристианом Диором. В 50-е годы люди, уставшие от Войны, хотели чего-то яркого, необычного."
Слово "Войни" так і написано - з великої літери.
Тільки залити цементом. Більше ми їм нічим не допоможемо.

Yeva Yeva
https://www.facebook.com/yeva.yeva.35/posts/1839560843029304

(no subject)

Date: 2017-06-03 09:58 am (UTC)
From: [identity profile] davels.livejournal.com
цемент не допоможе. тільки гімно.

Profile

grzegorz: (Default)grzegorz

October 2017

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 22nd, 2017 07:01 pm
Powered by Dreamwidth Studios