grzegorz: (Grzegorz Brzęczyszczykiewicz)
[personal profile] grzegorz
Львов пустой


Видимо все рванули с безвизом (тм) в Европу.

Кто не выключил свет???

Profile

grzegorz: (Default)grzegorz

June 2017

S M T W T F S
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jun. 26th, 2017 10:23 pm
Powered by Dreamwidth Studios