Париж!

Jun. 1st, 2017 07:31 am
grzegorz: (buratina)
[personal profile] grzegorz
Originally posted by [livejournal.com profile] gatto_puzatto at Париж!
Коли донька Ярослава Мудрого Анна приїхала у Францію, вона привезла своєму майбутньому чоловіку гостинець - великий шмат сала, виклала його на стіл і сказала: "Паріж". Французам це слово так сподобалось, що вони столицю свою так назвали. А сало з'їли.Це кросспост з Дріму http://gatto-puzatto.dreamwidth.org/34216.html

Profile

grzegorz: (Default)grzegorz

September 2017

S M T W T F S
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 1516
17181920212223
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 01:35 am
Powered by Dreamwidth Studios